Home row Tư vấn đầu tư nước ngoài row Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang

Cập nhật: 15:25 Ngày 16/11/2017

   Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
   Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hoặc doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
   Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
   Khi tiến hành thủ tục đầu tư lần đầu vào Việt Nam, người nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời là giấy đăng ký kinh doanh
   Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực. Căn cứ theo quy định của luật này, quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang thực hiện như sau:

Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang

 Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Kiên Giang
-    Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
-    Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
-    Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-    Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
-    Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp
-    Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Hồ sơ thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài bao gồm :
   -  Giấy để nghị đăng ký thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài
   - Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
   -  Bản chụp một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam (kèm theo bản chính để đối chiếu).
    - Văn bản ủy quyền của doanh nghiệp, nhà đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức
   -  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài
   - Danh sách các thành viên, cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài
   - Dự thảo điều lệ công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp và phải có chữ ký đầy đủ của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật
   - Báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc bảng cân đối tài sản của năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức), văn bản xác nhận số dư tài khoản (đối với cá nhân).
   -  Đối với pháp nhân là thành viên sáng lập cần phải có : Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ , các văn bản phải được dịch sang tiếng việt và có xác nhận của cơ quan dịch thuật 
   - Đối với các nhân là thành viên sáng lập cần có : Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự như : Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp còn hiệu lực
   


Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Luật Blue

Địa chỉ :  Số 59, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsukiengiang68@gmail.com

Holine  :   0911.999.029

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sở hữu trí tuê

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Giấy phép con

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHKIENGIANG.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE 
Email: TuVanDoanhNghiepKienGiang68@gmail.com | Điện thoại: 0911.999.029
Địa chỉ: Số 59 Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang