Home row Thay đổi đăng ký kinh doanh row Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang

Cập nhật: 10:09 Ngày 14/11/2017

  Việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện. Khi một công ty cổ phần có những sự thay đổi về một trong các vấn đề trên thì cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang.
Trình tự thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
   - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
   - Phòng đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
   - Phòng đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
   - Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
    Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang

1. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đỏi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp bổ sung ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)
   - Bản sao chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu chứng chỉ)
2. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp công ty cổ phần tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Trường hợp đặt trụ sở tại các toà nhà từ 07 tầng trở lên phải có văn bản chứng minh toà nhà có chức năng làm văn phòng
3. Hồ sơ đăng ký đổi tên công ty cổ phần tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về tiệc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).
   - Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Thay đổi đăng ký kinh doanh Kiên Giang

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
6. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần tại Kiên Giang
   -. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
   - Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi.
7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:
   Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
   Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang là 05 ngày làm việc. Thời gian trên có thể rút ngắn tuỳ thuộc vào nhu cầu của quý khách
   Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 0911.999.029 của công ty 
Tư vấn Blue để được tư vấn, giải đáp trực tiếp về Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Kiên Giang.

 

Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Luật Blue

Địa chỉ :  Số 59, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsukiengiang68@gmail.com

Holine  :   0911.999.029

Bài viết liên quan

Bình luận

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sở hữu trí tuê

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Giấy phép con

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHKIENGIANG.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE 
Email: TuVanDoanhNghiepKienGiang68@gmail.com | Điện thoại: 0911.999.029
Địa chỉ: Số 59 Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang