Home row Sở hữu trí tuê row Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang

Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang

Cập nhật: 16:48 Ngày 14/11/2017

   Theo khoản 2 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi bổ sung năm 2009): “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.
   Như vậy, quyền tác giả phát sinh từ sự sáng tạo hoặc tính sở hữu của một chủ thể nào đó đối với một tác phẩm bất kì. Xuất phát từ đặc thù của đối tượng quyền sở hữu là tác phẩm nên quyền tác giả có những đặc điểm sau:Thứ nhất, quyền tác giả là quyền được bảo hộ không phụ thuộc vào nội dung và giá trị nghệ thuật.Thứ hai, quyền tác giả thể hiện hình thức bảo hộ tác phẩm.Thứ ba, quyền tác giả được bảo hộ tự động.

Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang

Các nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang, bao gồm:
   Thứ nhất, nguyên tắc bảo đảm quyền tự do sáng tạo của cá nhân. Công dân có quyền sáng tạo trên cơ sở được sự bảo hộ của Nhà nước, quy định như vậy nhằm mục đích loại trừ các tác phẩm có nội dung phản động, mê tín, hủ tục.
   Thứ hai, nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng, tự định đoạt của các chủ thể. Nguyên tắc này là tư tưởng chỉ đạo và định hướng cho tất cả các ngành luật khi ghi nhận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cá nhân. Pháp luật quy định về quyền tác giả nói chung và quyền của người sang tác văn học, nghệ thuật nói riêng. Mọi các nhân đều có quyền hoạt động, sang tạo để tạo nên tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kể cả cá nhân đó là người nước ngoài.
   Thứ ba, nguyên tắc bảo đảm không trùng lặp tác phẩm. Khi tác phẩm hay công trình khoa học đã hoàn thành và được công chúng biết đến thì việc sao chép sử dụng thành quả lao động một cách bất hợp pháp lại rất dễ dàng.
Các độc quyền tác giả tại Kiên Giang được cấp
   Tác giả gốc của tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả có độc quyền sử dụng hoặc cho phép ngưởi khác sử dụng tác phẩm theo những điều kiện sử dụng. Tác giả của tác phẩm có thể ngăn cấm, cho phép:
   -    Tái bản dưới nhiều hình thức khác nhau, như bản in hoặc bản ghi âm
   -    Phân phối lần đầu tiên đến công chúng thông qua bán và chuyển nhượng sở hữu trong các bản sao hữu hình
   -    Cho thuê bản gốc hoặc bản sao (đối với chương trình máy tính, bản ghi âm, cũng như các tác phẩm nghe nhìn)
   -    Biểu diễn trước công chúng, đối với một vở kịch hoặc tác phẩm âm nhạc
   -    Sao chép, dưới dạng đĩa CD, bằng việc sao lưu vào các thiết bị khác
   -    Phát sóng, thông qua truyền thanh, cáp quang và vệ tinh

bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang
    -   Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ.
   -   Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   Doanh nghiệp và tổ chức cá nhân tại  Kiên Giang có nhu cầu được giải đáp chi tiết hơn về bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang xin vui lòng liên hệ hotline 0911.999.029. Công ty tư vấn 
Tư vấn Blue luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ quý khách!

 

Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Luật Blue

Địa chỉ :  Số 59, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsukiengiang68@gmail.com

Holine  :   0911.999.029

Bài viết liên quan

Bình luận

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sở hữu trí tuê

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Giấy phép con

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHKIENGIANG.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE 
Email: TuVanDoanhNghiepKienGiang68@gmail.com | Điện thoại: 0911.999.029
Địa chỉ: Số 59 Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang