Home row Đăng ký kinh doanh row Thành lập công ty row Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang

Cập nhật: 17:07 Ngày 13/11/2017

1.Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang:
    a.Giấy đề nghị ĐKKD
    b. Danh sách toàn bộ các thành viên/cổ đông sáng lập nên công ty
    c. Dự thảo chi tiết về Điều lệ của công ty
    d. Nếu người đi nộp hồ sơ lại không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần chuẩn bị giấy ủy quyền

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang

2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Kiên Giang:
    a.    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký)
    b.    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân
    c.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.  
    d.    Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
    e.    Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh tại Kiên Giang:
     a.    Dự thảo Điều lệ công ty.
     b.    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
     c.    Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
     d.    Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
     e.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 
  Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang
 
 4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần tại Kiên Giang:
     a.    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
     b.    Dự thảo Điều lệ công ty.
     c.    Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm
    d.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
    e.    Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn:
    a.    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
    b.    Dự thảo Điều lệ công ty.
    c.    Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:
    d.    Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
    e.    Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
    Đừng bao giờ ngần ngại nếu như bạn đang gặp khó khăn trong chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Kiên Giang, bởi nếu bạn không mạnh dạn chia sẻ tớ Công ty Tư vấn Blue - 0911.999.029 có lẽ các dự định của bạn sẽ trở nên chậm trễ.
 

Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Luật Blue

Địa chỉ :  Số 59, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsukiengiang68@gmail.com

Holine  :   0911.999.029

Bài viết liên quan

Bình luận

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sở hữu trí tuê

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Giấy phép con

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHKIENGIANG.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE 
Email: TuVanDoanhNghiepKienGiang68@gmail.com | Điện thoại: 0911.999.029
Địa chỉ: Số 59 Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang