Home row Đăng ký kinh doanh row Thành lập chi nhánh row Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang

Cập nhật: 17:31 Ngày 13/11/2017

1. Chi nhánh công ty được hiểu như thế nào ?
   Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
   Chi nhánh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh đó.
   Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh trong nước và nước ngoài và có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo một địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh do Chính phủ quy định.

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang

2. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang
   a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của công ty cổ phần
   b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
   Bước 1. Nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.
   Bước 3. Trả kết quả: Người đứng đầu chi nhánh nộp lại Giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang\n

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang
    a. Thông báo lập Chi nhánh
    b.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
    c. Bản sao điều lệ công ty theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
    d.Phải có văn bản quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
    e.Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Mọi chi tiết về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Kiên Giang xin vui lòng liên hệ với công ty 
Tư vấn Blue để được tư vấn cụ thể hơn.

 

Công ty Tư vấn Doanh Nghiệp Luật Blue

Địa chỉ :  Số 59, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang i

Phone :  0911.999.029

Email  :  luatsukiengiang68@gmail.com

Holine  :   0911.999.029

Bài viết liên quan

Bình luận

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sở hữu trí tuê

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Giấy phép con

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHKIENGIANG.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE 
Email: TuVanDoanhNghiepKienGiang68@gmail.com | Điện thoại: 0911.999.029
Địa chỉ: Số 59 Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang